Prehľad aktivít v MŠ

1.6.2023      – 10.00  animačný program MDD

26.5.2023   – 8,00 koncoročné fotenie detí

24.5.2023   – Celodenný výlet

17.5.2023   – 15.45 Besiedka ku dňu rodiny /veľkáci/

16.5.2023   – 15.45 Besiedka ku dňu rodiny /maláci/

25.4.-18.5.2023 – Predplavecký výcvik – Limbach

14.4.2023    – 9.00 Astro show

4.4.2023     – 10.20 divadlo: Abeceda zdravia

23.3.2023   – 9.15 divadlo: Lišiak /o hospodárskom dvore/

30.1.2023   – 8.30 Depistáž školskej pripravenosti

27.1.2023   – 9.15 Karneval /deti môžu byť CELÝ deň v maskách – zabezpečujú rodičia/

15.12.2022 – 15.45 Vianočná besiedka -2. trieda /velkáci/

14.12.2022 – 15.45 Vianočná besiedka -1. trieda /maláci/

6.12.2022   – 9.00 Mikuláš

22.11.2022 – 9.15   Zdravé zúbky – 2. trieda /prednáška o zúbkoch, praktické aktivity/

16.11.2022  – 9.15  divadlo: Dve prasiatka

27.10.2022 – 10.00 Halloween /deti môžu byť CELÝ deň v maskách – zabezpečujú rodičia/

3.10.2022   – 8.45 Žonglér /každá trieda zvlášť/

22.9.2022   – 9.00 Deň mobility /na námestí, zabezpečuje MsÚ, MsP, HaZ, CVČ/

 

8.2.2022

Milí rodičia, prosíme Vás o darovanie 2% z Vašich daní z príjmu. Prosím, oslovte aj vašich susedov a známych, ak nikde inde nedávajú, aby darovali nám. Ďakujeme.

Potrebné je vypísať VYHLÁSENIE a priložiť POTVRDENIE o zaplatení dane od zamestnávateľa. /Dúfam, že daňový úrad tlačivo nezmení/

Vyhlásenie na poukázanie 2%         Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa_za_2022

Pokiaľ si podávate daňové priznanie samí, vpisujete údaje:

 • organizačná forma: občianske združenie
 • názov: Farebné lentilky
 • sídlo: Záhradná 34, 902 01 Pezinok
 • IČO: 30856949
 • DIČ: 2021936972
 • č.účtu: SK22 0200 0000 0019 3060 9757

 

30.8.2022

Aktuálne pokyny Zelená otvoreným školám

Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete vo vestibule na pulte v zložke v abecednom poradí podľa priezviska dieťaťa. Vypíšete priamo v MŠ,  nemusíte priniesť so sebou.

 

19.8.2022

Rozhodnutie ministra školstva účinné od 1.9.2022

 • Vážení rodičia predškolských detí, ktoré k 31.8.2023 dovŕšia 6 rokov veku.

Prosím, venujte pozornosť oznamu zo 6.7.2022.

Ak máte záujem o príspevok na stravu dieťaťa, je potrebné odovzdať  Čestné vyhlásenie a Doklad o výške príjmu  /vid. 6.7.2022/ najneskôr 5.9.2022 ráno.

Ak tak neurobíte, za dieťa budete uhrádzať stravné v plnej výške. V tom prípade si môžete uplatniť daňový bonus vo výške až 70,- eur od inštitúcie, od ktorej poberáte prídavky na dieťa.

 • Za všetky mladšie deti sa uhrádza poplatok za stravné v plnej výške.
 • Zatiaľ nič neplaťte!!! Každý dostane lístoček s výškou poplatkov, číslami účtov a výškou preplatkov.

 

6.7.2022

POZOR,  ZMENA v poplatkoch za stravné od 1.7.2022 !!!

Dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku dieťaťa už nemá nárok na dotáciu na stravu, za dieťa zákonný zástupca uhrádza plnú výšku za stravné.

Zákonný zástupca si môže uplatniť  daňový bonus vo výške 70,- eur.

1.Informácia k dotáciam na stravu-zmeny

2.cestne_vyhlasenie_od 01_07_2022

3.Formular_na_posudenie_prijmu

 

9.5.2022

Deň rodiny

Výlet 31.5.2022 /utorok – nie štvrtok/

MDD – 3.6.2022 dopoludnia – animačný program pre deti

Maturita

 

10.4.2022

Zápis do MŠ 2022-23 (003)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2022-23

23.3.2022

Zápis do ZŠ 2022-2023

7.3.2022

8.3.2022 – 10.30 divadlo: Malí huncúti

 

8.2.2022

PLÁNOVANÝ  PROGRAM  PRE  DETI:

23.2.2022 – 9.30  divadlo: Fifo a Vierka okolo sveta – Z dôvodu karantény jednej triedy a nízkeho počtu detí je termín preložený na 17.3.2022

22.4.2022 – 8.30 divadlo: Škaredé káčatko

 

4.1.2022

Milí rodičia!

V roku 2022 Vám za celý kolektív MŠ prajem, aby sme sa navzájom v úcte mali, aby ste žili pre radosť, aby zdravie zvíťazilo, aby ste mali veľa síl a zažili veľa pekných chvíľ, aby ste mali každý deň dôvod na úsmev.

Od 10.1.2022 prosím, priveďte svoje deti do materskej školy včas do 8,00. Pokiaľ dieťa nepríde, odhláste ho do 7,45 na t.č. 0907/939 235. Nezabudnite odovzdať ráno Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

POZOR, ZMENA !!!

Výška stravného sa mení podľa VZN 10/2022 pre všetky deti.

Oznámenie o výške stravného od 1.1.2022

vzn 10-2021

Stravné predškoláci – je dôležité, aby ste mi odovzdali tlačivo najneskôr 7.1.2022 RÁNO, ktoré som Vám poslala mailom. V piatok musím tlačivá odovzdať ma mestský úrad. Aj keď sa Vám text zdá nezmyselný, je potrebné ho vypísať. Ak ho neodovzdáte, my nedostaneme na dieťa príspevok od štátu a Vy budete musieť uhradiť PLNÚ  VÝŠKU  STRAVNÉHO – 40 eur.

Školné 2-5 ročné deti– v mesiaci január 2022 môžete výnimočne uhradiť len polovicu stanovenej výšky, t.j. 17,50 eur.

 

17.12.2021

Milí rodičia!

Počas Vianočných a Novoročných sviatkov bude materská škola zatvorená od 20.12.2021 do 9.1.2022 ako som už zverejnila 3.12.2021 – Prerušená prevádzka-Vianoce

Vianočný pozdrav

 

12.12.2021

Milí rodičia!

Platí informácia, že v  pondelok 13.12.2021 otvoríme škôlku v plnom rozsahu. Prosím, dodržujte pokyny pre vstup do MŠ len v režime OP. Kto nie je OP, môže zazvoniť/zavolať 0907/939 235 a dieťa preberie niektorá zamestnankyňa, alebo môžete požiadať iného rodiča o pomoc. To isté platí pri prevzatí dieťaťa popoludní.

Nezabudnite ráno odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Fotenie nebude. Žiaľ už to pán Voštinár nestihne. Veľmi sa ospravedlňuje.

Mikuláš sa podarilo preložiť na utorok 14.12.2021 o 9.00 hod.

 

7.12.2021

Milí rodičia, konečne som dostala stanovisko z hygieny. Karanténa trvá do 10.12.2021. V pondelok 13.12.2021 otvoríme škôlku.

Pre istotu sledujte stránku naďalej. Ak by sa niečo zmenilo, píšem sem.

Prerušenie prevádzky MŠ Záhradná

Prikladám stanovisko hygieny:

Stanovisko hygieny

3.12.2021

Prerušená prevádzka-Vianoce

 

2.12.2021

Vážení rodičia, posielam Vám pre deti trošku učenia. Je stavané hlavne pre veľké deti, ale určite si vyberiete niečo aj pre maličkých.

Balíček sladkostí

Čaro Vianoc

30.11.2021

Od 1.12.2021 je škôlka v K A R A N T É N E !!!

Bližšie informácie zverejním tu, keď pošle hygienička pokyny.

Vstup do MŠ pre osoby, ktoré nie sú v režime OP: Rodičia, ktorý nie su v režime OP

 

26.11.2021

Rozhodnutie ministra školstva z 25. 11. 2021

Školský semafor aktualizovaný 26. 11.

Vianočné prázdniny: 20.12.2021 – 9.1.2022

Vianočné prázdniny

Odporúčanie:

Odporúčanie

19.11.2021

Vážení rodičia!

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu Vás prosíme o vypísanie Vyhlásenia o bezpríznakovosti VŽDY v prvý deň nástupu v každom týždni.

Prosíme Vás, buďte zodpovední k zdraviu svojmu, svojich detí aj k zdraviu zamestnancov Materskej školy. Ďakujeme.

 

5.11.2021

PROGRAM  PRE  DETI  V  ŠKOLKE

9.11.2021 – 9.15 – Halloween: /NÁHRADNÝ  TERMÍN/ Animačný program. Deti môžu prísť v maskách na celý deň.                                    Do masiek deti prezlečú rodičia hneď ráno.

3.12.2021 – 9.15 – Mikuláš: Program pre deti

7.12.2021 – 8.00 – Vianočné fotenie detí

 

30.10.2021

OSPRAVEDLNENIE  DIEŤAŤA:

Predškolské deti: “Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť svoje dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní /víkendy a sviatky sa nepočítajú/ aj z dôvodu ochorenia. Po absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia MUSÍ predložiť “Potvrdenie od lekára”, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení /bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka/. Po opätovnom nástupe do materskej školy rodič predloží Potvrdenie o bezpríznakovosti.

Mladšie deti:  “Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť svoje dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole aj z dôvodu ochorenia. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania ochorenia nevyžaduje. Po opätovnom nástupe do materskej školy rodič predloží Potvrdenie o bezpríznakovosti.

Usmernenie k ospravedlneniu neprítomnosti dieťaťa

KARANTÉNA:

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky Covid-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú výnimku z karantény.

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ:

Žiadosť o pandemické ošetrovné podávate počas celej krízovej situácie len raz, keď si uplatňujete nárok prvýkrát. Ak vám ho už raz schvália, pri opätovnej potrebe postarať sa o dieťa alebo blízkeho príbuzného počas krízovej situácie stačí podať čestné vyhlásenie. Čestné vyhlásenie podávate za každý mesiac, ktorý ste starostlivosťou/opatrovaním strávili a kedy si chcete ošetrovné uplatniť a to vždy ku koncu mesiaca. Ďalšie informácie: https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr

 

25.10.2021

Vážení rodičia!

Materská škola je v prevádzke pre všetky deti, ktoré neboli v kontakte s pani učiteľkou s pozitívnym testom na covid-19.

Stanovisko hygieničky:

Rodičia detí, ktoré s pani učiteľkou v kontakte boli, sú v karanténe do 29.10.2021 vrátane.

Ak boli deti na piaty deň /nedeľa/ testované PCR testom s negatívnym výsledkom a nemajú žiadne príznaky ochorenia /nádcha, kašeľ, teplota, zvracanie,…/ môžu nastúpiť do škôlky už v stredu 27.10.2021.

Takto boli informované dotknuté osoby.

22.9.2021

PROGRAM  PRE  DETI  V  ŠKOLKE

28.9.2021 – 9.00 – Žonglér

29.10.2021 – 9.00 – Halloween: Animačný program. Deti môžu prísť v maskách na celý deň. Do masiek deti prezlečú rodičia hneď ráno.

 

15.9.2021

POVINNOSTI RODIČAOPATRENIAŠKOLSKÝ SEMAFÓR

Ospravedlnenka pre predškolákov

OSPRAVEDLNENKA pre predškolákov

 

22.8.2021

Vážení rodičia, prosím Vás, zatiaľ žiadne poplatky k septembru 2021 NEUHRÁDZAJTE !    Na začiatku septembra dostanete letáčik s aktuálnymi poplatkami.

Od septembra budú platiť nasledovné tlačivá a pokyny:

1.Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

2.Oznámenie o výnimke z karantény

3.Podmienky vstupu

4.Školský semafor 2021-22

5.UVZSR 231_2021 karanténa vstup do SR

6.UVZSR 237_2021 prekrytie horn. dých. c.

7.UVZSR 239_2021 karanténa osôb

8.UVZSR 240_2021 obmedzenia prevádzok

 

16.8.2021

Prázdniny a pandemická OČR_ Kedy možno dávku naďalej poberať

 

Plánované akcie:

3.6.2021 – Koncoročné fotenie detí od 7.45

8.6.2021 – Párty k MDD a rozlúčka s predškolákmi

16.6.2021 – Astro show

16.-20.8.2021 – Workshopy pre deti

 

 

26.4.2021

Od dnes nové čestné vyhlásenie.  /môžete vytlačiť obojstranne a tak uviesť oboch rodičov na jeden papier/ Čestné vyhlásenie rodič 26.4.

Čo sa dozviem o Slovensku

matematika

grafomotorika

rozprávky a básne

vyrábame

vymaľovánky

 

19.4.2021

Čo sa dozviem o lúčnych kvetoch

matematika

grafomotorika

rozprávky a básne

vyrábame

vymaľovanky

 

 

 

15.4.2021

Pokyny k prijímaniu detí do MŠ nájdete v záhlaví INFO SERVIS – Prihlasovanie detí do MŠ

 

12.4.2021

Čo-sa-dozviem-o-záhradných-kvetinkách

matematika

grafomotorika

rozprávky-a-hádanky

vyrábame

vymaľovanky

 

6.4.2021

Čo sa dozviem o zvieratkách a mláďatkách

matematika

grafomotorika

Hádanky o domácich zvieratkách

Rozprávky

Radi papkáme

Vyrábame

vymaľovánky

 

29.3.2021

Čo sa dozviem o šibačke – Veľkonočných sviatkoch

matematika

grafomotorika

Rozprávky, básne, vinše

vyrábame

vymaľovanky

Veľkonočné mňam

Napriek ťažkej situácii Vás prosíme o darovanie 2% z daní z príjmu pre naše občianske združenie.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby2

 

22.3.2021

Čo sa dozviem o farbách

matematika

grafomotorika

jazykové okienko

Farebné rozprávky

vymaľovanky

 

15.3.2021

Čo sa dozviem o ročnom období JAR

matematika

grafomororika

rozprávky a básne

vyrábame

vymaľovanky

 

8.3.2021

Od 9.3.2021 bude materská škola zatvorená pre nízky počet detí. Deti, ktorých rodičia pracujú prezenčne sú umiestnené v MŠ Svätoplukova PK.

O ďalšom postupe Vás budem informovať tu.

Čo sa dozviem o zmysloch

matematika a pohyb

rozprávky

vyrábame

vymaľovanky

 

1.3.2021

Čo sa dozviem o živote zvierat v zime

matematika

grafomotorika

rozprávky

vyrábame

vymaľovanky

 

24.2.2021

Čo sa dozviem o zdraví

matematika

grafomotorika

rozprávka

vyrábame

vymaľovanky

 

15.2.2021

Čo sa dozviem o domove

matematika

grafomotorika

básne

vyrábame

vymaľovanky

 

8.2.2021

Hravé učenie pre deti:

Čo sa dozviem o zimných športoch

matematika

grafomotorika

rozprávka

vyrábame

vymaľovanky

 

5.2.2021

Milí rodičia, prosíme Vás o darovanie 2% z daní z príjmov

Obchodný názov: FAREBNÉ  LENTILKY

Sídlo:                       Záhradná 34, 902 01 Pezinok

Forma:                    Občianske združenie

IČO:                         30856949

DIČ:                         2021936972

Tlačivá zatiaľ na webe nie sú k dispozícii.

Ďakujeme

 

3.2.2021

Čo sa dozviem o zime

matematika

grafomotorika

rozprávky a básne

vyrábame

 

26.1.2021

Čo sa dozviem o rozprávkach

matematika

grafomotorika

rozprávky

vyrábame

vymaľovanky

 

19.1.2021

Čo sa dozviem o stromoch a kríkoch

matematika

grafomotorika

rozprávka

vyrábame

 

14.1.2021

Milé deti, pripravila som pre Vás trošku zábavného učenia.

Čo sa dozviem o hračkách

matematika

grafomotorika

jazykové okienko

Rozprávka

 

6.1.2021

Od 1.1.2021 budú poplatky za MŠ iné v zmysle VZN 12/2020. POPLATKY zatiaľ NEPLAŤTE !!!

vzn2020_12

 

5.1.2021

Vážení rodičia, 7. a 8.1. budú všetky materské školy ZATVORENÉ !

7-21 Rozhodnutie primátora 5.1.21

Od 11.1.2021 bude otvorená len jedna “zberná” materská škola /MŠ Záhradná, zariadenie sa však môže aktuálne zmeniť pri vyššom počte prihlásených detí/ pre všetky deti z PK za podmienok uvedených nižšie:

Pre záujem o umiestnenie dieťaťa v zbernom zariadení použite Link

Link:  https://forms.gle/KNs2UZYMHgdc3PaV8

 

 

31.12.2020

Milí rodičia!

Príjemný Silvestrovský večer Vám prajem.
Končí sa rok 2020, ktorý k nám všetkým nebol celkom priaznivý.
Ďakujem Vám za spoluprácu a pomoc, ktorú ste našej materskej škole a deťom poskytli. Veľmi si ju vážim.
Určite sledujete aktuálne správy a viete, aká je situácia s pandémiou.
Prosím Vás, sledujte ďalšie informácie, ktoré tu aktuálne budem zverejňovať!!!
Pevne verím, že rok 2021 k nám všetkým bude priaznivo naklonený a budeme sa môcť v zdraví stretávať, plniť si sny osobné aj pracovné.

Z celého srdca Vám prajem každý deň v roku 2021

– ZDRAVIE

– lásku
– radosť
– dôvod na úsmev
– nádej
– šťastie
– objatie s blízkymi.
Za celý kolektív Jarka Stražayová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER

24.09.2019 –   9,00 – Jesenná olympiáda /oblečte deti vhodne s ohľadom na počasie/

25.09.2019 –   8,45 – Divadlo: Buko a Snivko – klauniáda u Perinčanov

OKTÓBER

Začína celoročná krúžková činnosť:

 • TANEČNÍČEK – pondelok 15.00-15.45 / 15.45-16.30
 • ANGLIČTINA – utorok       15.00-15.45 / 15.45-16.30

18.10.2019  –    8,45 – Divadlo:  O lišiakovi Marošovi

14-18.10.2019 – 10,30-12,00 Korčuliarsky výcvik

29.10.2019 –   9,15 – Halloween – animačný program /deti v maskách celý deň/

NOVEMBER

19.11.2019 –   8,45 – Divadlo: Pesničkál

22.11.2019 –   8,00 – Vianočné fotenie

23./30.11.2019  – 10,00 – Brigáda s rodičmi – vyčistenie záhrady, hrabanie lístia

DECEMBER

03.12.2019  – 8,45 – návšteva Mikuláša s divadlom: Alica v krajine Vianoc

11.12.2019   – 15,45 – Vianočná besiedka pre rodičov – 1. trieda /maláci/

12.12.2019   – 15,45 – Vianočná besiedka pre rodičov – 2. trieda /velkáci/

JANUÁR

16.01.2020 – 10,15 – Depistáž predškolských detí /CPPPaP

17.01.2020  –  9,30 – Divadlo: O Deduškovi  Mrázikovi

30.01.2020 – 10,00 – Návšteva Mestskej knižnice

FEBRUÁR

06.02.2020 –   9,00 – Fašiangový karneval-program pre deti, ktoré môžu byť od rána v maskách

MAREC

18.03.2020 –   9,00 – Astro show

APRÍL

08.04.2020 –   9,00 – Žonglér

 

MÁJ

07.05.2020 –   9,00 – Divadlo: Simsalala – O svetadieloch

13.05.2020 –  15,45 – Deň rodiny – besiedka pre rodičov – 1. trieda /maláci/

14.05.2020 –  15,45 – Deň rodiny – besiedka pre rodičov – 2. trieda /velkáci/

15.05.2020  –  10,00 Koncoročné fotenie detí

26.05.2020 –    Celodenný výlet

JÚN

01.06.2020 –    9,15 – MDD-animačný program pre deti

16.06.2020 –   15,45 – Maturita predškoláka – s rodičmi detí odchádzajúcich do ZŠ