SEPTEMBER

16.09.2017 – 10,00 – brigáda

26.09.2017 –   8,45 – Divadlo: O zamknutej princeznej

OKTÓBER

11.10.2017  –    9,15 – Divadlo:  Triedenie odpadu

12.10.2017  – 15,00-17,00 – Jesenná olympiáda s deťmi a rodičmi

16.10.2017  – 15,00-17,00 – Deň výživy: Ochutnávka nátierok

31.10.2017  –   9,00 – Halloween-program pre deti, ktoré môžu byť od rána v maskách

NOVEMBER

13.,14.,15.,20.,21.11.2017 – Korčuliarsky výcvik

15.11.2017   –   8,45 – Žonglér

25.11.2017  – 14,00 – Brigáda s rodičmi – vyčistenie záhrady, hrabanie lístia

DECEMBER

04.12.2017  –   9,00 – Divadlo: Kto prináša Mikuláša  + návšteva Mikuláša

13.12.2017   – 15,45 – Vianočná besiedka pre rodičov – 1. trieda

14.12.2017   – 15,45 – Vianočná besiedka pre rodičov – 2. trieda

JANUÁR

31.01.2018  –   9,15 – Divadlo: Veľký rytiersky turnaj

FEBRUÁR

01.02.2018 – 10,00 – Návšteva Mestskej knižnice

08.02.2018 –   9,00 – Fašiangový karneval-program pre deti, ktoré môžu byť od rána v maskách

MAREC

07.03.2018 –   8,45 – Kúzelník Ivan + balónová show

21.03.2018 –   8,45 – Divadlo: Babička

APRÍL

09.04.2018 –   9,30 – Divadlo: Príhody psíka Huga

MÁJ

18, 21, 23, 25, 28.05.2018 –    Predplavecký výcvik detí /kurz 10 hodín/

16.05.2018 –  15,45 – Deň rodiny – besiedka pre rodičov – 1. trieda

17.05.2018 –  15,45 – Deň rodiny – besiedka pre rodičov – 2. trieda

24.05.2018 –    Celodenný výlet

JÚN

01.06.2018 –    9,00 – MDD-animačný program pre deti

12.06.2018 –   15,45 – Maturita predškoláka – s rodičmi detí odchádzajúcich do ZŠ

27.06.2018 –   9,00 – Cesta okolo sveta-animačný program pre deti