9.1.2024  Informácia pre predškolákov  Čo by mal budúci prvák vedieť (1)

 

11.12.2023   POZOR! v dňoch 12. a 13.12.2023 Bude materská škola ZATVORENÁ pre ochorenie učiteliek so súhlasom zriaďovateľa.

 

Aktivity v školskom roku 2023/2024

19.6.2024   – 15.45 Maturita predškoláka /rozlúčka s predškolákmi s rodičmi/

12.6.2024    – 10.00 koncoročné FOTENIE detí

5.6.2024      – 9.15  MDD – animačný program Funny a kamaráti

29.5.2024    – Celodenný výlet /History park Štefanová/

16.5.2024    – 15.45 Besiedka ku Dňu rodiny /velkáci s rodičmi/

15.5.2024    – 15.45 Besiedka ku Dňu rodiny /maláci s rodičmi/

9.4.-2.5.2024 – Predplavecký výcvik 8 hodín /vždy utorok a štvrtok/

19.3.2024     – 9.00 Divadlo “Mravec Gregor” /o domove, rodine/

14.2.2024     – 9.00 Divadlo “O prasiatku Kvik” /hygienické návyky/

8.2.2024       – 9.00  Depistáž predškolskej pripravenosti detí

24.1.2024     – 9.00 Karneval /deti do masiek obliekajú rodičia hneď ráno a budú v maskách celý deň/

14.12.2023   – 15.45 Vianočná besiedka 1.trieda /veľkáci s rodičmi/

13.12.2023   – 15.45 Vianočná besiedka 1.trieda /maláci s rodičmi/

8.12.2023     – 9.00 Mikuláš

15.11.2023    – 8.00 Vianočné fotenie

9.11.2023      – 10.30 Sokoliari

2.11.2023      – 9.30 Jesenné variácie

27.10.2023   – 9.00 Halloween /deti môžu byť CELÝ deň v maskách – zabezpečujú rodičia/

27.9.2023     – 10.15 divadlo: Lišiak

 

Prehľad aktivít v MŠ v školskom roku 2022/2023

21.6.2023   – 15.45   Maturita predškoláka

1.6.2023      – 10.00  animačný program MDD

26.5.2023   – 8,00 koncoročné fotenie detí

24.5.2023   – Celodenný výlet

17.5.2023   – 15.45 Besiedka ku dňu rodiny /veľkáci/

16.5.2023   – 15.45 Besiedka ku dňu rodiny /maláci/

25.4.-18.5.2023 – Predplavecký výcvik – Limbach

14.4.2023    – 9.00 Astro show

4.4.2023     – 10.20 divadlo: Abeceda zdravia

23.3.2023   – 9.15 divadlo: Lišiak /o hospodárskom dvore/

30.1.2023   – 8.30 Depistáž školskej pripravenosti

27.1.2023   – 9.15 Karneval /deti môžu byť CELÝ deň v maskách – zabezpečujú rodičia/

15.12.2022 – 15.45 Vianočná besiedka -2. trieda /velkáci/

14.12.2022 – 15.45 Vianočná besiedka -1. trieda /maláci/

6.12.2022   – 9.00 Mikuláš

22.11.2022 – 9.15   Zdravé zúbky – 2. trieda /prednáška o zúbkoch, praktické aktivity/

16.11.2022  – 9.15  divadlo: Dve prasiatka

27.10.2022 – 10.00 Halloween /deti môžu byť CELÝ deň v maskách – zabezpečujú rodičia/

3.10.2022   – 8.45 Žonglér /každá trieda zvlášť/

22.9.2022   – 9.00 Deň mobility /na námestí, zabezpečuje MsÚ, MsP, HaZ, CVČ/

 

8.2.2022

Milí rodičia, prosíme Vás o darovanie 2% z Vašich daní z príjmu. Prosím, oslovte aj vašich susedov a známych, ak nikde inde nedávajú, aby darovali nám. Ďakujeme.

Potrebné je vypísať VYHLÁSENIE a priložiť POTVRDENIE o zaplatení dane od zamestnávateľa. /Dúfam, že daňový úrad tlačivo nezmení/

Vyhlásenie na poukázanie 2%         Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa_za_2022

Pokiaľ si podávate daňové priznanie samí, vpisujete údaje:

  • organizačná forma: občianske združenie
  • názov: Farebné lentilky
  • sídlo: Záhradná 34, 902 01 Pezinok
  • IČO: 30856949
  • DIČ: 2021936972
  • č.účtu: SK22 0200 0000 0019 3060 9757

 

30.8.2022

Aktuálne pokyny Zelená otvoreným školám

Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete vo vestibule na pulte v zložke v abecednom poradí podľa priezviska dieťaťa. Vypíšete priamo v MŠ,  nemusíte priniesť so sebou.

 

19.8.2022

Rozhodnutie ministra školstva účinné od 1.9.2022

  • Vážení rodičia predškolských detí, ktoré k 31.8.2023 dovŕšia 6 rokov veku.

Prosím, venujte pozornosť oznamu zo 6.7.2022.

Ak máte záujem o príspevok na stravu dieťaťa, je potrebné odovzdať  Čestné vyhlásenie a Doklad o výške príjmu  /vid. 6.7.2022/ najneskôr 5.9.2022 ráno.

Ak tak neurobíte, za dieťa budete uhrádzať stravné v plnej výške. V tom prípade si môžete uplatniť daňový bonus vo výške až 70,- eur od inštitúcie, od ktorej poberáte prídavky na dieťa.

  • Za všetky mladšie deti sa uhrádza poplatok za stravné v plnej výške.
  • Zatiaľ nič neplaťte!!! Každý dostane lístoček s výškou poplatkov, číslami účtov a výškou preplatkov.

 

6.7.2022

POZOR,  ZMENA v poplatkoch za stravné od 1.7.2022 !!!

Dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku dieťaťa už nemá nárok na dotáciu na stravu, za dieťa zákonný zástupca uhrádza plnú výšku za stravné.

Zákonný zástupca si môže uplatniť  daňový bonus vo výške 70,- eur.

1.Informácia k dotáciam na stravu-zmeny

2.cestne_vyhlasenie_od 01_07_2022

3.Formular_na_posudenie_prijmu