SEPTEMBER

15.09.2018 –  10.00 – brigáda /dopadová plocha, rohože okolo stromčekov

25.09.2018 –   9,30 – Divadlo: Medovníkový domček

OKTÓBER

Začína celoročná krúžková činnosť:

  • TANEČNÍČEK – pondelok 15.05-15.50 / 15.50-16.35
  • ANGLIČTINA – utorok 14.45-15.40 / 15.45-16.40

03.10.2018  –  15,00 – Šarkaniáda /oblečte deti vhodne s ohľadom na počasie/

18.10.2018  –    9,15 – Divadlo:  Abeceda zdravia

19.10.2018 –     8,00 – Vianočné fotenie

22.-26.10.2018 – Korčuliarsky výcvik

Materská škola, Záhradná 34, Pezinok postupne modernizuje a dopĺňa svoj exteriér. Buduje zdravé, bezpečné a tvorivé prostredie pre rozvoj pohybových i tvorivých schopností detí, relaxu, vytváranie priestoru pre upevňovanie sociálnych väzieb detí a nových možností plnenia vzdelávacieho programu.

Projekt obnovy záhrady „Záhrada v novom šate“ mohla materská škola realizovať aj vďaka dotácií z  fondov Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 000,- Eur, za ktoré bola vybudovaná mäkká dopadová plocha okolo dvoch športových prvkov a zakúpený hrací prvok rušeň s vagónom.

            Poďakovanie patrí aj občianskemu združeniu Farebné lentilky a rodičom za ďalšie príspevky vo výške 1 500,- Eur i fyzickú pomoc pri realizovaní projektu (ďalšie hracie prvky, obnova starších hracích prvkov).

Ďakujeme.

NOVEMBER

06.11.2018   –  9,15 – Nebojme sa bubákov – program Mestskej Polície

08.11.2018  –   9,15 – Halloween-program pre deti, ktoré môžu byť od rána v maskách

24.11.2018  – 10,00 – Brigáda s rodičmi – vyčistenie záhrady, hrabanie lístia

DECEMBER

06.12.2018  – 10,00 – návšteva Mikuláša

12.12.2018   – 15,45 – Vianočná besiedka pre rodičov – 1. trieda

13.12.2018   – 15,45 – Vianočná besiedka pre rodičov – 2. trieda

JANUÁR

15.01.2019  –  8,30 – Divadlo: Simsalala

31.01.2019 – 10,00 – Návšteva Mestskej knižnice

FEBRUÁR

05.02.2019 – 10,15 – Depistáž predškolských detí /CPPPaP

07.02.2019 –   9,15 – Fašiangový karneval-program pre deti, ktoré môžu byť od rána v maskách

MAREC

06.03.2019 –   9,15 –  Bublinová show

APRÍL

03.04.2019 –   10,00 – Sokoliari

15.04.2019 –   8,45 – Divadlo: Sofia z predmestia

26.04.2019 –  9,15 – Divadlo: Medovníkový domček

MÁJ

02.05.2019 – Policajt je môj kamarát – program Mestskej Polície

14.-28.05.2019 –  11,00-12,00  Predplavecký výcvik detí /kurz 7 hodín/14.,16.,17.,21.,23.,24.,28.

14.05.2019 –   9,15 – Divadlo: Mama, oco a ja

22.05.2019 –  15,45 – Deň rodiny – besiedka pre rodičov – 2. trieda /velkáci/

23.05.2019 –  15,45 – Deň rodiny – besiedka pre rodičov – 1. trieda /maláci/

30.05.2019  – 9,15  – Program detí zo ZUŠ: Deti deťom

31.05.2019 –    9,15 – MDD-animačný program pre deti

JÚN

04.06.2019 –    Celodenný výlet

10.06.2019  –  10,00 Koncoročné fotenie detí

18.06.2019 –   15,45 – Maturita predškoláka – s rodičmi detí odchádzajúcich do ZŠ

…..06.2019 –   9,00 – ….-animačný program pre deti