SEPTEMBER

24.09.2019 –   9,00 – Jesenná olympiáda /oblečte deti vhodne s ohľadom na počasie/

25.09.2019 –   8,45 – Divadlo: Buko a Snivko – klauniáda u Perinčanov

OKTÓBER

Začína celoročná krúžková činnosť:

  • TANEČNÍČEK – pondelok 15.00-15.45 / 15.45-16.30
  • ANGLIČTINA – utorok       15.00-15.45 / 15.45-16.30

18.10.2019  –    8,45 – Divadlo:  O lišiakovi Marošovi

14-18.10.2019 – 10,30-12,00 Korčuliarsky výcvik

29.10.2019 –   9,15 – Halloween – animačný program /deti v maskách celý deň/

NOVEMBER

19.11.2019 –   8,45 – Divadlo: Pesničkál

22.11.2019 –   8,00 – Vianočné fotenie

23./30.11.2019  – 10,00 – Brigáda s rodičmi – vyčistenie záhrady, hrabanie lístia

DECEMBER

03.12.2019  – 8,45 – návšteva Mikuláša s divadlom: Alica v krajine Vianoc

11.12.2019   – 15,45 – Vianočná besiedka pre rodičov – 1. trieda

12.12.2019   – 15,45 – Vianočná besiedka pre rodičov – 2. trieda

JANUÁR

16.01.2020 – 10,15 – Depistáž predškolských detí /CPPPaP

17.01.2020  –  9,30 – Divadlo: O Deduškovi  Mrázikovi

30.01.2020 – 10,00 – Návšteva Mestskej knižnice

FEBRUÁR

06.02.2020 –   9,00 – Fašiangový karneval-program pre deti, ktoré môžu byť od rána v maskách

MAREC

18.03.2020 –   9,00 – Astro show

10.-31.03.2020 – Predplavecký výcvik detí /kurz 7 hodín/-10,12,17,19,24,26,31

APRÍL

08.04.2020 –   9,00 – Žonglér

 

MÁJ

07.05.2020 –   … – Divadlo: Simsalala – O svetadieloch

….05.2020 –  15,45 – Deň rodiny – besiedka pre rodičov – 2. trieda /velkáci/

….05.2020 –  15,45 – Deň rodiny – besiedka pre rodičov – 1. trieda /maláci/

JÚN

01.06.2020 –    9,15 – MDD-animačný program pre deti

….06.2020 –    Celodenný výlet

….06.2020  –  10,00 Koncoročné fotenie detí

….06.2020 –   15,45 – Maturita predškoláka – s rodičmi detí odchádzajúcich do ZŠ