SEPTEMBER

25.09.2019 –   8,45 – Divadlo: Buko a Snivko – klauniáda u Perinčanov

OKTÓBER

Začína celoročná krúžková činnosť:

  • TANEČNÍČEK – pondelok 15.05-15.50 / 15.50-16.35
  • ANGLIČTINA – utorok 14.45-15.40 / 15.45-16.40

03.10.2019  –  15,00 – Šarkaniáda /oblečte deti vhodne s ohľadom na počasie/

….10.2019  –    … – Divadlo:  …………….

….10.2019 –     … – Vianočné fotenie

…………10.2019 – Korčuliarsky výcvik

 

NOVEMBER

 

23./30./11.2019  – 10,00 – Brigáda s rodičmi – vyčistenie záhrady, hrabanie lístia

DECEMBER

….12.2019  – …. – návšteva Mikuláša

….12.2019   – 15,45 – Vianočná besiedka pre rodičov – 1. trieda

….12.2019   – 15,45 – Vianočná besiedka pre rodičov – 2. trieda

JANUÁR

15.01.2020  –  … – Divadlo: …………

….01.2020 – 10,00 – Návšteva Mestskej knižnice

FEBRUÁR

….02.2020 – 10,15 – Depistáž predškolských detí /CPPPaP

….02.2020 –   9,15 – Fašiangový karneval-program pre deti, ktoré môžu byť od rána v maskách

MAREC

….03.2019 –   …………… – …………..

APRÍL

15.04.2019 –   8,45 – Divadlo: ………………..

 

MÁJ

………………05.2019 – Predplavecký výcvik detí /kurz … hodín/

….05.2020 –   … – Divadlo: M…………

….05.2020 –  15,45 – Deň rodiny – besiedka pre rodičov – 2. trieda /velkáci/

….05.2020 –  15,45 – Deň rodiny – besiedka pre rodičov – 1. trieda /maláci/

….05.2020 –    9,15 – MDD-animačný program pre deti

JÚN

….06.2020 –    Celodenný výlet

….06.2020  –  10,00 Koncoročné fotenie detí

….06.2020 –   15,45 – Maturita predškoláka – s rodičmi detí odchádzajúcich do ZŠ

….06.2020 –   9,00 – Stroj času -animačný program pre deti