kruzkyCieľom je umožniť deťom najmä vo veku od 4 rokov vybrať si a zapojiť sa do činnosti, ktorá ich zaujíma a ďalej rozvíja. Vzhľadom na priestorové podmienky materskej školy môžeme realizovať obmedzené množstvo krúžkov. Ponúkame krúžky pohybové, tvorivého rozvoja a vedomostné.

V tomto školskom roku:

Tanečníček

lektorka Mirka Kubovová
Pondelok      15,15 – 16,00  – staršie deti

Pondelok      16,00 – 16,45  – mladšie deti

Angličtina

lektorka Sandra Pindiaková
Utorok        14,45 – 15,45 – predškolské deti

Utorok        15,45 – 16,45 – mladšie deti