kruzkyCieľom je umožniť deťom najmä vo veku od 4 rokov vybrať si a zapojiť sa do činnosti, ktorá ich zaujíma a ďalej rozvíja. Vzhľadom na priestorové podmienky materskej školy môžeme realizovať obmedzené množstvo krúžkov. Ponúkame krúžky pohybové, tvorivého rozvoja a vedomostné.

V tomto školskom roku:

Tanečníček

lektorka Mirka Kubovová
Pondelok      15,00 – 16,00

Angličtina

lektorka Katka Kvetková
Utorok        15,00 – 16,00