kruzkyCieľom je umožniť deťom najmä vo veku od 4 rokov vybrať si a zapojiť sa do činnosti, ktorá ich zaujíma a ďalej rozvíja. Vzhľadom na priestorové podmienky materskej školy môžeme realizovať obmedzené množstvo krúžkov. Ponúkame krúžky pohybové, tvorivého rozvoja a vedomostné.

V tomto školskom roku:

Tanečníček

Pondelok     15,35 – 16,20

 

Angličtina

Utorok        15,00 – 15,45