tlacivaSPLNOMOCNENIE  na prevzatie dieťaťa z predškolského zariadenia

VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti prostredia okolia dieťaťa a o tom, že dieťa nie je choré na prenosnú chorobu