Pedagogickí zamestnanci

1. trieda
Maďarová Elena – učiteľka
Kosibová Zuzana – učiteľka

2. trieda
Fričová Miriam – učiteľka
Stražayová Jarmila – riaditeľka

Konzultačné hodiny pre rodičov sú denne od 16.00 do 17.00 hod. osobne.
Konzultáciu si rodič s učiteľkou alebo riaditeľkou môže dohodnúť aj na iný termín osobne alebo telefonicky na tel. č. 033/6901 960.

Prevádzkoví zamestnanci

Vyhnáliková Janette – školníčka
Pokopcová Ľubomíra – hlavná kuchárka
Svetláková Valika- pomocná kuchárka
Sudilová Iveta – vedúca školskej jedálne