Zástupcovia zriaďovateľa

Milan Čech
Igor Hianik
Tomáš Pitoňák
Kvetoslava Štrbová

Zástupcovia z rady rodičov

Marek Fajnor
Miroslava Klochanová
Zuzana Jendeková
Veronika Navarová

Pedagogickí zamestnanci

Miriam Fričová
Zuzana Kosibová

Prevádzkový zamestnanec

Ľubomíra Pokopcová