Zástupcovia zriaďovateľa

Mgr.  Kvetoslava Štrbová
JUDr. Ľudovít Farbula
Mgr. art. Juraj Hanulík
Mgr. Oliver Solga

Zástupcovia z rady rodičov

Dominika Solgová
Lucia Ďuračková
Daniela Nosková
Petra Moravčíková

Pedagogickí zamestnanci

Iveta Lomjanszká
Zuzana Kosibová

Prevádzkový zamestnanec

Valéria Svetláková