Zástupcovia zriaďovateľa

Milan Čech
Ľuboš Hidaši
Branislav Macháč
Kvetoslava Štrbová

Zástupcovia z rady rodičov

Dominika Solgová
Miroslava Klochanová
Katarína Džoganíková
Petra Moravčíková

Pedagogickí zamestnanci

Miriam Fričová
Zuzana Kosibová

Prevádzkový zamestnanec

Ľubomíra Pokopcová