Materská škola , Záhradná 34 , 90201 Pezinok

tel: 0907/939 235

email: mszahradna@gmail.com

Školská jedáleň, tel: 0907/948 601,        sj.zahradna@gmail.com