PREVÁDZKA
V
MATERSKEJ ŠKOLE

PONDELOK – PIATOK  (pracovné dni)
6°° – 17°° h